Tilbake til forsiden
 

 

Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse - slik det er tilpasset studiet som beskrevet i plan for studiet - tilstrekkelig til å ivareta den forsking og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeid som skal utføres.

Fagmiljøet består av meritterte arkitekter og kunstnere - stabilt over tid - med supplement av interessante kolleger / forskere med kompetanse relatert til vesentlige element i studiet.                                                                    

Flere av disse kan dokumentere kompetanse på høyt nivå - ved f eks premiering og innkjøp i store åpne arkitektkonkurranser - med tilslag ca 25% - dvs premiering / innkjøp i hver 4. konkurranse-deltakelse.                             

Flere praktiserer, underviser og forsker innen både arkitektur og kunstfag:

FAGMILJØETS SAMMENSETNING

Mikal Christos Hafsahl  - sivilarkitekt MNAL - Bærekraftig arkitektur - 1. premie Norwegian Wood-konkurranse om Siriskjær - Stavanger - er samtidig premiert i kunstnerisk utsmykking .                                                                                     

Kit Fong Ling  - arkitekt MNAL og bildende kunstner - underviser og forsker i maleriets / bildets latente energier.         

Petter Aase - sivilarkitekt MNAL - premiert og innkjøpt individuelt og i team i store åpne arkitektkonkurranser - bl a 1. premie Siriskjær som relevant til vårt studietilbud.  Tilleggsutdannet i scenografi og produksjonsdesign. Berømmet for scenografi ved Rogaland Teaters  oppsetting av Samuel Beckets SLUTTSPILL, 2009 Nominert til Amanda-pris for produksjonsdesign i spillefilmen Rottenetter - 2010 . Praktiserer, underviser og forsker innen arkitektur og scenografi                                                                                        

Torgeir Norheim - Professor KSU, lærer fiuni - omfattende erfaring fra praksis og undervisning ved flere læresteder. Spesialfelt Urban Sustainability.                                                                                                                             

Mu Wei - Master i arkitektur - praktiserer og underviser i arkitektur - spesielt i kinesisk tradisjonell byggeskikk - omfattende sosialantropologiske aspekt, byggemetodikk (montasje-/ demontasje / gjenbruk via trelåser analoge til tilsvarende i vår tradisjon - og til FoU ved vårt studium). Tilsettes i disse dager som professor ved Hust University - China - med oppdrag å knytte praktisk og formell kontakt med vestlig undervisning- og FoU-miljø - spesielt orientert mot klimavennlig arkitektur - og vil inntil videre engasjere seg som gjestelærer ved vårt studium.          

Randy Naylor - multikunstner og filosof                                                                                                                                  

Aktivt praktiserende innen diverse kunstretninger - samt idè-leverandør i samarbeid med ledende arkitektkontor. Underviser i filosofi - spesielt pt innen VTV-filosofi + assosierte tema - ref. Thomas L. Friedmans HOT, FLAT and CROWDED,  Cradle to Cradle  m fl Arrangerer flere seminar - samt i samarbeid med studentene produsert en kortfilm av montering paviljong for GREATER STAVANGERs ONS 2010 . Aktiv med studiets biblioteks- og IKT-tjenester                                                                                                                     

Daniel Fagerberg - Arkitekt SAR/MSA - professor ved UNL, Lincoln / Nebraska                                                                                                                                       

Stort nettverk innen internasjonal undervisning og FoU. Praktisere økobolig-prosjektering - med bredt globalt perspektiv.                                                                                                                                                                                     

Andrès Garcia Marti - Master i arkitektur.                                                                                                                             

Premiert i en rekke arkitektkonkurranser, samt deltatt i / gjennomført flere forskingsprosjekt. Har undervist ved flere arkitektskoler på høyt nivå.                                                                                                                                                 

Jan Aase - sivilarkitekt MNAL 

førstestillingskompetanse med opprykk til professor-kompetanse - premiert og innkjøpt i flere store åpne arkitektkonkurranser.  Lanserte forløper til Sunflower (videreutvikling p.t. under bearbeidelse for patentsøking) i innkjøpt forslag til nytt bygg for den norske opera i Oslo (motto: Opera machine - City Scenography) - 2000. Praktiserer, underviser og forsker spesielt innen prosjekteringsmetodikk for å oppnå optimal klimavennlig arkitektur ved arkitekturs livssyclus - ref. Vugge til vugge-konsept.                                            

 

 KAPITLET REDIGERES OG UTVIDES

Utviklet av Origin AS, Copyright webmaster@origin.no