Tilbake til forsiden
 

SØKNAD OM OPPTAK:

 

Send e-post til janaase@fiuni.no  - med:

- navn:

- adresse:

- e-post-adresse:

- tlf.nr :

 

- samt kort redegjørelse om utdanning, erfaring, ev. praksis hittil.

Formulere gjerne en kort motivasjon for søknaden.

 

Søknad sendes innen 1. September.

Kvalifiserte søkere vil inviteres til intervju før opptak

 

Janaase - rektor

 

Utviklet av Origin AS, Copyright webmaster@origin.no