Tilbake til forsiden
 

 

 

 

fiuni - Norges 4. arkitektskole i China

Høsten 2011 arrangerte fiunbi-studenter og -lærere workshop i samarbeid med studenter og professorer ved HUST - samarbeidende arkitektskole i Wuhan /SentralKina - 9 mill innbyggere ( og 4 arkitektskoler). Tema for workshop var gjenbruk av arkitektur (VTV) - design av gjenbruksmodeller.Bakgrunn for workshop er den raske vekst i China's storbyer - ikke minst Wuhan - hvor vi observerte at store områder av nyere og relativt god bebyggelse ble revet (knust) for å erstattes med betydelig mer intensiv bebyggelse. Her brukes aktivt store mengder energi på å degradere / tilintetgjøre akkumulert produksjonsenergi (latent energi i bearbeidet byggmasse). Dersom den knuste bygningsmasse hadde hatt innebygde (planlagte) kvalifikasjoner til gjenbruk på høyt nivå, ville store energimengder spares, avfallsdeponi minimeres - og fremfor alt; beboerne ville kunne flytte og gjenbruke sine verdier. Kinesere kan eie sine hus - men ikke grunnen de er bygget på. Studieobjektet i Wuhan - blandet eldre bebyggelse med mangfold aktiviteter - selvgrodd over hundrevis år - sentrale områder med typiske laugsgater (skreddergata, skomakergata osv) - butikk og versted på gateplan og boliger i etasjene over. Innover i bakgatene; lavere bebyggelse som krabber oppover bratte skrenter - åpenbart en utfordrende topografi for eiendomsutviklere og dermed fremdeles intakt og autentisk tidsbilde av forgangenhet.

Studentgruppene med blandet fiuni- og Hust-studenter analyserte og diskuterte typer av observerte tiltak - systematiserte program for bygg- og rom-komponenter produsert som byggebrikker i tre, tre-flis-produkt, bambus, GluBam - som kan anvendes i området og tilsvarende - adaptert på eksisterende bygg - og som i en fremtid kan demonteres og remonteres på andre bygg eller monteres  og suppleres innbyrdes til sammen å fungere som komplette boliger. Huseier vil bevare og videreføre investerte verdier ( også produksjonsenergi).

 Artig å se hvordan studentene kommuniserte problemfritt med skisser o skissemodeller - mens det haltet mundtlig.

Interessant å observere at tegnesaler på skolen langsomt halvfylles utover dagen - at utstillinger / presentasjoner for eksaminering / oppgavekritikk foregår slående likt våre egne.

Workshop'en introduserer neste felles workshop med en videre utvikling av gjenbruksperspektivet anvendt på China's større utbyggingsprosjekt. Disse har ofte en kort livssyclus - fra vugge til grav (VTG) - anslagsvis 20 - 40 år. Dersom gjenbruk optimaliseres vil China spare / redusere energibruk og øvrige ressurser i en størrelsesorden som vil merkes globalt.

 janaase- rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utviklet av Origin AS, Copyright webmaster@origin.no